Bí quyết rửa tay đúng cách - 元培學生事務處

Bí quyết rửa tay đúng cách

Dùng caí gì để rửa: Xà phòng, dung dịch vệ sinh, cồn 75%

Rửa như thế nào:

1. Nei – Lòng: Chà rửa lòng bàn tay 

2. Wai – Mu: Chà rửa mu bàn tay 

3. Jia – Kẽ: Rửa sạch các kẽ tay 

4. Gong – Ngón: Chà rửa các đốt ngón tay 

5. Da – Cái: Rửa sạch ngón tay cái 

6. Li – Móng: Rửa sạch móng tay 

7. Wan – Cổ: Chà rửa cổ tay     Lau khô sấy khô không sờ lung tung  

洗手英文