[Thông báo] Để đối phó với dịch bệnh viêm phổi mạch vành mới COVID-19, quy định đeo khẩu trang trong lớp học và điều chỉnh kế hoạch kiểm tra cuối kì. - 元培學生事務處
跳到主要內容區

 

[Thông báo] Để đối phó với dịch bệnh viêm phổi mạch vành mới COVID-19, quy định đeo khẩu trang trong lớp học và điều chỉnh kế hoạch kiểm tra cuối kì.

Trung tâm chỉ huy tình hình dịch tễ trung ương đã công bố vào ngày 19 tháng 3 năm 109 rằng 108 trường hợp được chẩn đoán ở trong nước. Để đối phó với sự gia tăng của dịch viêm phổi COVID-19 mới, và theo chính sách phòng chống dịch bệnh của chính phủ, quy định đeo khẩu trang trong lớp học và điều chỉnh kế hoạch kiểm tra cuối kì như sau:
1. Để nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh, học sinh nên đeo khẩu trang trong không gian trong phòng học, nếu có hơn 80 học sinh trong lớp, tất cả sẽ phải đeo khẩu trang.
2. Hủy bỏ kế hoạch kiểm tra cuối kì, giáo viên hướng dẫn sẽ sắp xếp các vấn đề liên quan.
Các vấn đề trên phải được các giáo viên và học sinh của trường nghiêm túc hợp tác đầy đủ để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
Một lần nữa thông báo đến toàn thể giáo viên và học sinh thực hiện tốt việc rửa tay tưởng xuyên và tránh ho nơi công cộng
Nếu bạn có các triệu chứng nghi ngờ, vui lòng quay số: 1922 line hoặc 0800-001922, đeo khẩu trang và làm theo hướng dẫn, tìm kiếm hỗ trợ y tế càng sớm càng tốt, đồng thời chủ động thông báo cho bác sĩ về lịch sử du lịch và lịch sử đi lại,liên lạc để tạo điều kiện chẩn đoán và thông báo kịp thời.

Phòng học vụ ngày 19 tháng 3 năm 109
瀏覽數: