THÔNG BÁO PHÒNG DỊCH - 元培學生事務處
跳到主要內容區

 

[防疫公告]THÔNG BÁO PHÒNG DỊCH

THÔNG BÁO PHÒNG DỊCH
THÔNG BÁO PHÒNG DỊCH

防疫公告

THÔNG BÁO PHÒNG DỊCH

為因應全國疫情警戒至第三級,請全校師生持續落實遵循並配合現行三級警戒管制措施,嚴守社區防線。

Do cả nước nâng cảnh báo tình hình bệnh dịch lên cấp độ 3, cả trường phải luôn tuân thủ và phối hợp các biện pháp quản chế cảnh báo cấp độ 3.

 

請避免不必要移動、活動或集會;停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會,並進行自我健康監測(有症狀應就醫並通報學校)。

Tránh những di chuyển, hoạt động hoặc tụ tập không cần thiết, tạm dừng tụ họp gia đình trong nhà từ 5 người trở lên, ngoài trời từ 10 người trở lên (không tính người ở cùng) và tụ tập xã giao, đồng thời tiến hành tự quản lý sức khỏe (có triệu chứng bất thường phải đến bệnh viện và báo cho nhà trường biết).

 

請本校教職員工生若有經衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、自主健康管理或確診的情形,請務必立即與衛生保健組通報(03-6102247),或即刻至學校防疫專區進行【健康守護線上通報】。

Giáo viên, nhân viên, sinh viên trong trường nếu nhận được thông báo cách li tại gia, phòng dịch tại gia, quản lý sức khỏe tự chủ hoặc xác nhận nhiễm bệnh của cơ quan chủ quản y tế thì phải báo ngay cho tổ y tế của trường (03-6102247hoặc vào trang web trường chuyên mục phòng dịch tiến hành “khai báo bảo vệ sức khỏe online”.

元培醫事科技大學

Trường đại học Yuanpei

防疫小組

Tổ phòng dịch

瀏覽數: