Thông báo mới nhất của nhà trường - 元培學生事務處
跳到主要內容區

 

Thông báo mới nhất của nhà trường

Thông báo mới nhất của nhà trường
1.Các tiêu chuẩn đình chỉ việc giảng dạy thực hiện theo quy định mới nhất về phòng chống dịch bệnh trong khuôn viên trường học của bộ giáo dục, giáo viên và học sinh cần chú ý đến các thông báo mới nhất của nhà trường.

2. Giáo viên và học sinh khi đến trường đều phải tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh, phải đo nhiệt độ cơ thể, sát khuẩn tay trước khi vào khuôn viên trường, chỗ ngồi cố định, đeo khẩu trang, nghiêm cấm ăn uống trong suốt giờ học, phải giữ khoảng cách an toàn xã hội và giữ cho lớp học luôn được thông thoáng.

3. Giáo viên và học sinh chú ý đến tình trạng sức khỏe bản thân, nếu thấy có triệu chứng nghi ngờ hoặc nhận được các thông tin thông báo thì nên tạm ngưng việc đến trường học.
瀏覽數: